Intervju med Laura Swaan Hede om ledarskap

”Där kommer det återigen det här situations anpassade ledarskapet som du måste lägga in i de här olika delarna. För ena dagen är du på kontoret, nästa dag kanske du är ute i en krigsområde någonstans ute i världen.”, berättar Laura Swaan Hede under sin intervju på Stora Ledarskapsdagen 2023

Utforska Ledarskapets Kärna

En djupdykning i Ledarskap med Laura Swaan Hede

Välkommen till en exklusiv intervju med Laura Swaan Hede, där vi diskuterar allt från hennes personliga ledarskapsfilosofi till praktiska tips för att bli en bättre ledare. Stora Ledarskapsdagen är ett måste för alla som vill utveckla sina ledarskapsfärdigheter och inspireras av Sveriges mest inflytelserika personer.

Vad ser du som din viktigaste roll som ledare?
Det finns ju många viktiga delar, men det viktigaste för mig är att se till att mitt ledarskap att vi får så bra soldater som möjligt som ska försvara Sverige, som har en bra värdegrund och en uppförandekod.

Vilka är de stora utmaningarna för ledare i nuläget och framöver?
Jag tror att för ledare här allmänt är att du ska räcka till att du ska hinna vara ute och möta dina soldater. Ju högre du upp är desto längre ifrån kommer det soldaterna, så det är ju att hitta den tiden att vara ute bland dina soldater. Sen kan man ju se också att de administrativa kraven på chefer ökar, vilket gör att tiden för att träffa din personal blir ibland mycket mindre. Så det tycker jag också är en utmaning.

Hur leder du människor med så många olika förutsättningar?
På ett vis är det enkelt att leda i Försvarsmakten, för vi är ju också drillade att vara följare. Här lyder man ju order, så ur det perspektivet är det ju väldigt lätt att leda emellanåt. Men samtidigt så behöver du i ditt ledarskap, om det ska bli bra fungerande enheter, måste du ta till – precis som du säger, titta vilken kulturell kontext du jobbar i, vilken situation du jobbar i. Där kommer det återigen det här situationsanpassade ledarskapet som du måste lägga in i de här olika delarna. För ena dagen är du på kontoret, nästa dag kanske du är ute i en krigsområde någonstans ute i världen. Eller så är du på en övning eller en internationell kontext, så det gäller hela tiden att vara följsam och inte hela tiden leva på gamla meriter. Och det gick bra den gången, det går nog bra nu också, utan du får ju som hela tiden vara ödmjuk och se var är jag nu och arbeta dig.

Regeringen säger att vi måste höja beredskapen, stärka totalförsvaret.
Jag tror det är jätteviktigt att vi pratar klartid med varandra, lyhörligheten. Att vi inser att vi kan inte jobba som enskilda satelliter ute, utan vi måste verkligen jobba tillsammans och hitta vägen framåt. Och våga tänka utanför boxen för att om vi inte gör det här gemensamt så kommer det inte fungera. Och jag tycker vi har kommit in på en bra väg här nu och sen har vi en hel del kvar att jobba med. Men det sättet som vi har tagit an det här och den känslan och den viljan som finns här ute är väldigt, väldigt positivt. Så det är ett gemensamt, stort arbete vi behöver göra.

Avslutningsvis, vad säger du om ett sådant här initiativ som Stora Ledarskapsdagen?
Jag tror det är jättebra, för det är så många olika föreläsare med olika erfarenheter av ledarskap. Och även om man i grund och botten är ledarskap, ledarskap. Men jag tror det viktiga här är att man får idéer från varandra. Hur har man löst olika problem? Så att mångfalden som har varit på de här föreläsningarna gör att det blir upplyftande. För att alltid har vi någonting att lära av andra och förhoppningsvis har någon lärt sig något om mig idag också.

Laura Swaan Hede, Intervju på Stora Ledarskapsdagen 2023

Intervjuad av Fredrik Berling

Se hela intervjun med Laura Swaan Hede

Se vår exklusiva intervju med Laura Swaan Hede där hon delar med sig av sina insikter och erfarenheter om effektivt ledarskap. Denna video är en del av Stora Ledarskapsdagen och ger värdefulla tips för alla ledare.

Fler intervjuer från Stora Ledarskapsdagen

Med Sveriges främsta ledare

Anmäl dig till Stora Ledarskapsdagen

Anmäl dig till vårt kommande evenemang och få chansen att lära dig av Sveriges främsta ledare.

Klicka på knappen nedan för att säkra din plats.